عباس جلیلوند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیعلوم کامپیوتر-هوش مصنوعیدانشگاه UTM
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی کامپیوتر سخت افزاردانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی و رباتیک)دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

  • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال 86 تاکنون)
  • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال 86الی 87)
  • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال 94 الی 96)
  • عضو شورای آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 86 الی 87)
  • عضو شورای آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 94 الی 96)
  • عضو کمیته بدوی انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 86 الی 87)
  • عضو کمیته بدوی انضباطی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 86 الی 87)
  • سرپرست تیم رباتیک دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 95الی 96)

کسب رتبه اول کنکور سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1381

هوش مصنوعی

داده کاوی (یادگیری ماشین)

پردازش تصویر

مدارهای منطقی

معماری کامپیوتر

برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته

زبان ماشین و اسمبلی

هوش مصنوعی

محاسبات نرم

سخت افزار

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه شبکه های عصبی مصنوعی در ایرانداک

برگزاری کارگاه یادگیری ماشین در ایرانداک

Programming Committee Member of Fourth International Conference on Data Mining and Applications (DMA 2018)  Conference

(Programming Committee Member of 5th International Conference on Cybernetics & Informatics (CYBI 2018