علی معدن‌نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۸۲معماریدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
هئیت علمیقراردادیتمام وقت۲