امیر مقتدایی راد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی برق الکترونیکآزاد اسلامی واحد کرج
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی برق کنترلآزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتری۱۳۹۲مهندسی برق کنترلآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی برقعضو هیات علمی تمام وقترسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

سوابق فعالیت های اجرایی صنعتی  :

 

  1. همکاری با مرکز تحقیقات گروه صنعتی ایران خودرو بصورت تمام وقت به مدت 5 سال. (1383 تا 1388)
  2. همکاری با مرکز تحقیقات ناوبری سازمان هوافضا بصورت تمام وقت به مدت 2 سال. (1388 تا 1389)

 

سوابق فعالیتهای دانشگاهی :

 

 1. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد. ( 1389 تاکنون)
 2.  مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد. ( 1390 - 1394)
 3. عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد. ( 1390 - 1394)
 4. عضو شورای بورس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد. ( 1390 -1394)
 5. عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد. (1390 -1394)
 6. دبیر و عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد. (1390 -1394)
 7. مدیر گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد. ( 1392 -1393)
 8. معاون آموزشی و دانشجویی واحد هشتگرد. (1393 -1394)
 9. عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان استان البرز. (1393 -1394)
 10. عضو و نایب رئیس ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد. ( 1394)
 11. عضو حقوقی شورای پژوهش و فناوری استان البرز.( 1393-1394)
 12. عضو و دبیر شورای راهبردی برنامه ریزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد هشتگرد. (1393-1394)
 13. عضو و رئیس کمیته انضیاطی بدوی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (1393-1394)
 14. عضو و رئیس کمیته انتظامی بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (1393-1394)
 15. عضو کمیته اقتصاد و بهره وری آموزشی استان البرز (1393-1394)
 1. همکاری با مرکز تحقیقات گروه صنعتی ایران خودرو بصورت تمام وقت به مدت 5 سال. (1383 تا 1388)
 2. همکاری با مرکز تحقیقات ناوبری سازمان هوافضا بصورت تمام وقت به مدت 2 سال. (1388 تا 1389)
 • حوزه هوافضا:
  • هدایت
  • ناوبری اینرسی
  • ناوبری سماوی
 • حوزه کنترل:
  • کنترل مقاوم
  • کنترل تطبیقی
  • شناسایی سیستم
  • کنترل غیرخطی

مقالات ارائه شده در کنفرانس:

 • Moghtadei rad A, Enhancement Neural Kalman Filter Application to Speech, 4th International Conference in Control,Automation and robotics,france,2005.
 • Moghtadei rad A, Fuzzy Controller Design For Antilock Brake System, 5th International Modeling, Identification and Control( IASTED 2005),Austria.
 • Moghtadaei Rad A, Compensating and Analysis Error in Height Channel of Inertial Navigation System Using Star Tracker, IEEE Aerospce conference, Bigsky,Montana, 2015.

 

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی :

 

 • امیر مقتدایی راد، جعفر حیرانی نوبری، امیر علی نیکخواه، تحلیل و جبران سازی خطای کانال ارتفاع سیستم ناوبری اینرسی در ارتفاعات بالا با کمک اطلاعات ردیاب ستاره، مجله کنترل، جلد6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 61 تا 76.
 •  
 • Moghtadaei Rad A, Practical Evaluation of EKF and UKF Filters for Terrain Aided Navigation, Journal Of Aerospace Science and Technology,Vol.9, No.1
 • Moghtadaei Rad A, Optimal attitude determination method in presence of noise and bias on different star sensors, International Journal of Engineering & Technology, Vol 3, issue 2, 2014, Page 155-165
 • Moghtadaei Rad A, Compensating and Analysis Error in Height Channel of Inertial Navigation System Using Star Tracker, Journal of Current Research in Science, Vol 2, issue 4, 2014, Page 495-513
 • Moghtadaei Rad A, Determining Attitude and Position in Deep Space Missions Using X Ray Pulsars, Journal of Astronomy and Astrophysics,Vol.4, No.4, Dec 2014.

 

مقالات ارائه شده در مجلات ISI :

 

 • Moghtadei rad A., Heyrani nobari J., Nikkhah A., Optimal Attitude and Position Determination by Integration of INS, Star Tracker and Horizon Sensor, Aerospace and Electronic System magazine, Vol 29, issue 1, Page20-33,April 2014.

 

کتاب های چاپ شده:

 

 • سیستمهای کنترل پیشرفته، در دست تالیف جهت دانشگاه پیام نور به عنوان مرجع درسی رشته مهندسی برق کنترل

 

طرح های پژوهشی انجام شده :

 

 • طراحی و ساخت سامانه کمک ناوبری مبتنی بر عوارض زمین با استفاده از روشهای بازگشتی EKF و UKF ، این طرح پژوهشی به اتمام رسیده و مقاله علمی پژوهشی آن در مجله علوم و فناوری فضایی دانشگاه صنعتی شریف به چاپ رسیده است.
 • بررسی و مقایسه الگوریتم های تشخیص الگوی ستارگان به منظور تعیین وضعیت بهینه ماهواره ها ، این طرح پژوهشی به اتمام رسیده است.
 • طراحی و ساخت ربات انسان نما با رویکرد بهینه سازی سیستم حفظ تعادل ربات، این طرح پ‍ژوهشی به اتمام رسیده است.

داور مجله ISI چاپ Elsevier با عنوان Aerospace Science and Technology با موضوع هوافضا.

داور مجله ISI چاپ دانشگاه کمبریج انگلستان با عنوان Journal Of Navigation با موضوع ناوبری.

داور مجله ISI چاپ Elsevier با عنوان Ocean Engineering با موضوع ناوبری.

 داور مجله ISI چاپ IEEE با عنوان IEEE Transactions on Aerospace and electronic Systems با موضوع هوافضا.

 داور مجله ISI چاپ IET با عنوان IET Radar, Sonar and Navigation با موضوع ناوبری.

داور کنفرانس بین المللی 2015 International Conference on Automation, Cognitive Science, Optics, Micro Electro Mechanical System, and Information Technology  کشور مالزی (ICACOMIT 2015)

داور کنفرانس بین المللی 15th International Conference on Control, Automation and Systems کشور کره جنوبی (ICCAS 2015) و (ICCAS 2016).

 • حوزه هوافضا:
  • هدایت
  • ناوبری اینرسی
  • ناوبری سماوی
 • حوزه کنترل:
  • کنترل مقاوم
  • کنترل تطبیقی
  • شناسایی سیستم
  • کنترل غیرخطی

سوابق پژوهشی

مقالات ارائه شده در کنفرانس:

 • Moghtadei rad A, Enhancement Neural Kalman Filter Application to Speech, 4th International Conference in Control,Automation and robotics,france,2005.
 • Moghtadaei Rad A, Compensating and Analysis Error in Height Channel of Inertial Navigation System Using Star Tracker, IEEE Aerospce conference, Bigsky,Montana, 2015.

 

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی :

 • امیر مقتدایی راد، جعفر حیرانی نوبری، امیر علی نیکخواه، تحلیل و جبران سازی خطای کانال ارتفاع سیستم ناوبری اینرسی در ارتفاعات بالا با کمک اطلاعات ردیاب ستاره، مجله کنترل، جلد6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 61 تا 76.
 •  
 • Moghtadaei Rad A, Practical Evaluation of EKF and UKF Filters for Terrain Aided Navigation, Journal Of Aerospace Science and Technology,Vol.9, No.1
 • Moghtadaei Rad A, Optimal attitude determination method in presence of noise and bias on different star sensors, International Journal of Engineering & Technology, Vol 3, issue 2, 2014, Page 155-165
 • Moghtadaei Rad A, Compensating and Analysis Error in Height Channel of Inertial Navigation System Using Star Tracker, Journal of Current Research in Science, Vol 2, issue 4, 2014, Page 495-513
 • Moghtadaei Rad A, Determining Attitude and Position in Deep Space Missions Using X Ray Pulsars, Journal of Astronomy and Astrophysics,Vol.4, No.4, Dec 2014.

مقالات ارائه شده در مجلات ISI :

 • Moghtadei rad A., Heyrani nobari J., Nikkhah A., Optimal Attitude and Position Determination by Integration of INS, Star Tracker and orizon Sensor, Aerospace and Electronic System magazine, Vol 29, issue 1, Page20-33,April 2014.

 

داور مجله ISI چاپ Elsevier با عنوان Aerospace Science and Technology با موضوع هوافضا.

داور مجله ISI چاپ دانشگاه کمبریج انگلستان با عنوان Journal Of Navigation با موضوع ناوبری.

داور مجله ISI چاپ Elsevier با عنوان Ocean Engineering با موضوع ناوبری.

داور مجله ISI چاپ IEEE با عنوان IEEE Transactions on Aerospace and electronic Systems با موضوع هوافضا.

داور مجله ISI چاپ IET با عنوان IET Radar, Sonar and Navigation با موضوع ناوبری.

داور کنفرانس بین المللی 2015 International Conference on Automation, Cognitive Science, Optics, Micro Electro Mechanical System, and Information Technology  کشور مالزی (ICACOMIT 2015)

داور کنفرانس بین المللی 15th International Conference on Control, Automation and Systems کشور کره جنوبی (ICCAS 2015) و (ICCAS 2016).