فرهاد فلاح‌نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵حسابداریبین المللی امام خمینی(ره)
کارشناسی ارشد۱۳۸۸حسابداریبین المللی امام خمینی(ره)
دکترای تخصصی۱۳۹۷حسابداریسراسری مازندران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)آزمایشیتمام وقت