نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
نعیم

نعیم اسلامی

مربی
عمران
نعیم اسلامی
مربی کارشناسی ارشد
- عمران

http://faculty.hiau.ac.ir/na-eslami/fa

جواد

جواد ایرجی

استادیار
معماری
جواد ایرجی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.hiau.ac.ir/j-eiraji/fa

Google Scholar
محمد مهدی

محمد مهدی ایزدی

استادیار
عمران
محمد مهدی ایزدی
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

http://faculty.hiau.ac.ir/m-izadi/fa

حمید

حمید بذرپاچ

استادیار
حقوق
حمید بذرپاچ
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق

http://faculty.hiau.ac.ir/h-bazrpach/fa

محمد

محمد بهزادپور

استادیار
معماری
علی

علی پورطبرستانی

مربی
حسابداری
علی پورطبرستانی
مربی کارشناسی ارشد
- حسابداری

http://faculty.hiau.ac.ir/a-pourtabarestani/fa

عباس

عباس جلیلوند

استادیار
کامپیوتر
محسن

محسن جلیلوند

استادیار
حقوق
محسن جلیلوند
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق

http://faculty.hiau.ac.ir/m-jalilvand/fa

مهسا

مهسا حاجی فتحعلی

مربی
معماری
مهسا حاجی فتحعلی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری

http://faculty.hiau.ac.ir/m-haji/fa

سیدرضا

سیدرضا حسینی لواسانی

مربی
معارف اسلامی
سیدرضا حسینی لواسانی
مربی دکترای تخصصی
- معارف اسلامی

http://faculty.hiau.ac.ir/r-hosenilavasani/fa

امیرناصر

امیرناصر خالقی

مربی
کامپیوتر
امیرناصر خالقی
مربی کارشناسی ارشد
- کامپیوتر

http://faculty.hiau.ac.ir/a-khaleghi/fa

سارا

سارا دشت گرد

مربی
معماری
سارا دشت گرد
مربی کارشناسی ارشد
- معماری

http://faculty.hiau.ac.ir/s-dashtgard/fa

فیاض

فیاض رستمی یکتا

مربی
معارف اسلامی
فیاض رستمی یکتا
مربی دکترای تخصصی
- معارف اسلامی

http://faculty.hiau.ac.ir/f-rostamiyekta/fa

وحید

وحید رضوانی

مربی
دروس عمومی و پایه
وحید رضوانی
مربی کارشناسی ارشد
- دروس عمومی و پایه

http://faculty.hiau.ac.ir/v-rezvani/fa