فیلتر شده بر اساس : کامپیوتر
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عباس

عباس جلیلوند

استادیار
کامپیوتر
امیرناصر

امیرناصر خالقی

مربی
کامپیوتر
امیرناصر خالقی
مربی کارشناسی ارشد
- کامپیوتر

http://faculty.hiau.ac.ir/a-khaleghi/fa

حمید

حمید صادقی

استادیار
کامپیوتر
حمید صادقی
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.hiau.ac.ir/h-sadeghi/fa

Google Scholar
مریم

مریم فیلی

استادیار
کامپیوتر
مریم فیلی
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.hiau.ac.ir/m-feily/fa

محمدرضا

محمدرضا لحمی

مربی
کامپیوتر
محمدرضا لحمی
مربی کارشناسی ارشد
- کامپیوتر

http://faculty.hiau.ac.ir/m-lahmi/fa

شرمین

شرمین موسوی

مربی
کامپیوتر
علیرضا

علیرضا نمازی

مربی
کامپیوتر
علیرضا نمازی
مربی دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.hiau.ac.ir/a-namazi/fa

Google Scholar Scopus