نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۴۸ مورد.
پوریا

پوریا رمزی

مربی
نقشه برداری
پوریا رمزی
مربی -
- نقشه برداری

http://faculty.hiau.ac.ir/p-ramzi/fa

راضیه

راضیه شافعی لشکریان

استادیار
دروس عمومی و پایه
راضیه شافعی لشکریان
استادیار دکتری
- دروس عمومی و پایه

http://faculty.hiau.ac.ir/r-shafeie/fa

Google Scholar
مریم

مریم شعبانی

استادیار
تربیت بدنی
حمید

حمید صادقی

استادیار
کامپیوتر
حمید صادقی
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.hiau.ac.ir/h-sadeghi/fa

Google Scholar

شهرام صادقیان

مربی
عمران
شهرام صادقیان
مربی دکترای تخصصی
- عمران

http://faculty.hiau.ac.ir/sh-sadeghian/fa

مهناز

مهناز صفایی هوادرق

استادیار
دروس عمومی و پایه
مهناز صفایی هوادرق
استادیار دکتری
- دروس عمومی و پایه

http://faculty.hiau.ac.ir/m-safaie/fa

ثمره

ثمره صمدی ارخش بهار

استادیار
برق
ثمره صمدی ارخش بهار
استادیار دکترای تخصصی
- برق

http://faculty.hiau.ac.ir/s-samadi/fa

مرتضی

مرتضی فتحی

استادیار
مکانیک
مرتضی فتحی
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک

http://faculty.hiau.ac.ir/m-fathi/fa

مصطفی

مصطفی فرنک

مربی
مکانیک
مصطفی فرنک
مربی دکتری
- مکانیک

http://faculty.hiau.ac.ir/m-farnak/fa

فرهاد

فرهاد فلاح‌نژاد

مربی
حسابداری
فرهاد فلاح‌نژاد
مربی دکترای تخصصی
- حسابداری

http://faculty.hiau.ac.ir/f-falahnejad/fa

مریم

مریم فیلی

استادیار
کامپیوتر
مریم فیلی
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.hiau.ac.ir/m-feily/fa

مهرنوش

مهرنوش قدسی

استادیار
معماری
مهرنوش قدسی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.hiau.ac.ir/m-qudsi/fa

همایون

همایون کنعانی

استادیار
مکانیک
همایون کنعانی
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک

http://faculty.hiau.ac.ir/h-kanani/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا لحمی

مربی
کامپیوتر
محمدرضا لحمی
مربی کارشناسی ارشد
- کامپیوتر

http://faculty.hiau.ac.ir/m-lahmi/fa

محمدرضا

محمدرضا محمدی

مربی
حسابداری
محمدرضا محمدی
مربی کارشناسی ارشد
- حسابداری

http://faculty.hiau.ac.ir/m-mohammadi/fa

فرهاد

فرهاد محمدی

استادیار
دروس عمومی و پایه
فرهاد محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- دروس عمومی و پایه

http://faculty.hiau.ac.ir/f-mohammadi/fa

مهدی

مهدی مختارزاده

استادیار
معارف اسلامی
مهدی مختارزاده
استادیار دکترای تخصصی
- معارف اسلامی

http://faculty.hiau.ac.ir/m-mokhtarzadeh/fa