حمید بذرپاچ

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۸حقوق خصوصیدانشگاه علوم و تحقیقات تهران(آذربایجان شرقی)

سوابق اجرایی

۱) نماینده و مشاور حقوقی دانشگاه آزاد هشتگرد از سال ۱۳۹۵۳>

 

 

 

۲) وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا۳>

 

 

 

۳> ۳) رییس بسیج اساتید دانشگاه آزاد هشتگرد از سال ۱۳۹۴ که تاکنون ادامه دارد.۳>

 

 

 

۴) عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته حقوق دانشگاه آزاد هشتگرد از سال ۱۳۹۴ تاکنون. ۳>

 

 

 

۵) نماینده و مشاور حقوقی دانشگاه آزاد البرز و دفاع در پرونده دانشگاه آزاد طالقان، داروخانه دانشگاه، سند دانشگاه آزاد نظر آباد و هشتگرد و ...

 

 

 

۶) عضو کمیته انضباطی دانشجویان از سال ۱۳۹۴ که تاکنون ادامه دارد.

 

 

 

۷) عضو کمیته انتظامی اساتید از سال ۱۳۹۴ که تاکنون ادامه دارد.

 

 

 

۸) عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد هشتگرد از سال ۱۳۹۴ که تاکنون ادامه دارد.

 

 

 

۹) عضو هیأت رئیسه دانشگاه آزاد هشتگرد از سال ۱۳۹۴ که تاکنون ادامه دارد.

 

 

 

۱۰) عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد هشتگرد از سال ۱۳۹۴ که تاکنون ادامه دارد.

 

۱۱) مدیر کل حقوقی و صیانت از دارایی های استان البرز از سال ۹۸

 

۱۲) دبیر هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی استان البرز از سال ۹۸

 

۱۳) عضو هیات رئیسه واحد کرج از سال ۹۸

 

۱۴) عضو کمیسیون موارد خاص استان البرز از سال ۹۸

 

۱۵) مشاور حقوقی مرکز حقوقی و صیانت از دارایی های سازمان مرکزی از سال ۹۹

۱) کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد هشتگرد در سال ۱۳۹۵۳>

 

 

 

 

 

۲) کسب عنوان استاد نمونه در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در دانشگاه آزاد هشتگرد

 

 

 

 ۳>

۱) کلیه دروس مدنی ۱ الی ۸ ۳>

 

۲) کلیه دروس تجارت ۱ الی ۴۳>

 

۳) آیین دادرسی مدنی ۱ الی ۳>۳۳>

 

۴۳>) ادله اثبات دعوی۳>

 

۵) حقوق تطبیقی۳>

 

۶) متون حقوقی به زبان تخصصی

۱) تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از سال ۱۳۹۰ که همچنان ادامه دارد.۳>

 

 

 

۲) تدریس در دانشگاه آزاد کرج در سال ۳>۱۳۹۴۳> ۳>

 

 

 

۳۳>) تدریس در دانشگاه پیام نور کرج از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲۳>

 

 

 

۴)تدریس در دانشگاه پیام نور نظر آباد از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲۳>

 

 

 

۵۳>۳>) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی سیمان آبیک۳>

 

 

 

۶۳>) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی کانون سردفتران تهران۳>