حمید بذرپاچ

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۸حقوق خصوصیدانشگاه علوم و تحقیقات تبریز

سوابق اجرایی

1) نماینده و مشاور حقوقی دانشگاه آزاد هشتگرد از سال 1395

2) وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا

3) رییس بسیج اساتید دانشگاه آزاد هشتگرد از سال 1394 که تاکنون ادامه دارد.

4) عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته حقوق دانشگاه آزاد هشتگرد از سال 1394 تاکنون. 

5) نماینده و مشاور حقوقی دانشگاه آزاد البرز و دفاع در پرونده دانشگاه آزاد طالقان، داروخانه دانشگاه، سند دانشگاه آزاد نظر آباد و هشتگرد و ...

6) عضو کمیته انظباطی دانشجویان از سال 1394 که تاکنون ادامه دارد.

7) عضو کمیته انتظامی اساتید از سال 1394 که تاکنون ادامه دارد.

8) عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد هشتگرد از سال 1394 که تاکنون ادامه دارد.

9) عضو هیأت رئیسه دانشگاه آزاد هشتگرد از سال 1394 که تاکنون ادامه دارد.

10) عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد هشتگرد از سال 1394 که تاکنون ادامه دارد.

1) کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد هشتگرد در سال 1395

2) کسب عنوان استاد نمونه در سالهای 1395، 1396، 1397 و 1398 در دانشگاه آزاد هشتگرد

 

1) کلیه دروس مدنی 1 الی 8 

2) کلیه دروس تجارت 1 الی 4

3) آیین دادرسی مدنی 1 الی 3

4) ادله اثبات دعوی

5) حقوق تطبیقی

6) متون حقوقی به زبان تخصصی

1) تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از سال 1390 که همچنان ادامه دارد.

2) تدریس در دانشگاه آزاد کرج در سال 1394

3) تدریس در دانشگاه پیام نور کرج از سال 1387 تا سال 1392

4)تدریس در دانشگاه پیام نور نظر آباد از سال 1386 تا سال 1392

5) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی سیمان آبیک

6) تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی کانون سردفتران تهران