مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱bankruptcy of multinational corporationsحمید بذرپاچ، علی رحیم زادهThe Canadian Criminal Justice Association20.2.2019
۲مسؤولیت مدنی قاضی ناشی ازتوقیف اموالحمید بذرپاچمجله فصلنامه دانشکده حقوق تهران مزکز1395
۳مسؤولیت وکیل، ناشی از توقیف اموالحمید بذرپاچفصلنامه دانشکده حقوق تهران مرکز1394
۴Distinction between exception clause and exemption clauseحمید بذرپاچInternational Journal of Humanities Cultural Studies2016
۵Pathology of bankruptcyحمید بذرپاچ، علی رحیم زادهThe Canadian Criminal Justice Association20.2.2019
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.