میترا بیگ ‌محمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)معماری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مهندس ناظر ساختمان از سال 83 تا کنون

مدیر گروه معماری سال 94

طراحی فنی ساختمان

طرح5

طرح نهایی

مبانی نظری معماری

معماری معاصر

معماری اسلامی

عناصر و جزییات ساختمان 1و 2

ساختمان 1 و 2

طراحی فنی

طرح 1و 2و3 و5

طرح نهایی

انسان طبیعت معماری