مصطفی فرنک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریدانشجوی دکتری در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی مکانیک در حرارت و سیالاتدانشگاه سراسری ارومیه
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی مکانیک تبدیل انرژیدانشگاه سراسری تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

1- مسئول امور اداری واحد هشتگرد 

2- مدیر گروه مهندسی صنایع

3- مسئول کارگزینی هیات علمی

1- مسئول امور اداری واحد هشتگرد

2- مدیر گروه مهندسی صنایع

3- مسئول کارگزینی هیات علمی

4- تقدیرنامه به مناسبت انتخاب استاد نمونه

1- تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه

2- همکاری با پژوهشگاه نیرو در زمینه پژوهش در پیل های سوختی

مکانیک سیالات / ترمودینامیک / توربوماشین ها

ساعات حضور

روزهای دوشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷:۳۰ و روزهای سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۳