مرتضی فتحی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی مکانیک طراحی جامداتدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک کنترل)دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتری۱۳۹۴مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک کنترل)دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی هشتگردعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از مهر 1390 لغایت مهر 1392 به مدت 2 سال

عضو شورای آموزشی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد هشتگرد از مهر 1390 لغایت مهر 1392 به مدت 2 سال

عضو شواری گروه مهندسی مکانیک دانشگاه  آزاد اسلامی واحد هشتگرد از مهر 1389 

پژوهشگر برتر شهرستان هشتگرد در سال 1392

پژوهشگر فعال دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد در سال 1395

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد در سال 1394

دینامیک، ارتعاشات، کنترل

هیدرولیک، پنوماتیک و اتوماسیون صنعتی

رباتیک، منطق فازی و شبکه های هوشمند عصبی

آزمایشگاه های تخصصی هیدرولیک، پنوماتیک و کنترل اتوماتیک 

آزمایشگاه تخصصی دینامیک و ارتعاشات

طراحی، تجهیز و تأسیس آزمایشگاه مقاومت مصالح

طراحی، تجهیز و تأسیس آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

طراحی، تجهیز، ساخت و تأسیس آزمایشگاه های هیدرولیک، پنوماتیک و کنترل اتوماتیک

طراحی، تجهیز و تأسیس کارگاه های مدلسازی و ریخته گری، ماشین ابزار 

طراحی، تجهیز و تأسیس کارگاه های اتومکانیک و تکنولوژی های خودرو

دینامیک، دینامیک ماشین، ارتعاشات، کنترل

هیدرولیک، پنوماتیک و اتوماسیون صنعتی

استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء

رباتیک، منطق فازی و شبکه های هوشمند عصبی

آزمایشگاه های تخصصی هیدورلیک، پنوماتیک و کنترل اتوماتیک 

آزمایشگاه های تخصصی دینامیک و ارتعاشات و مقاومت مصالح 

فیزیک مکانیک، ریاضیات پایه و معادلات دیفرانسیل

سوابق پژوهشی

دوره های تخصصی هیدورلیک پایه ، الکتروهیدرولیک

دوره های تخصصی پنوماتیک پایه ، الکتروپنوماتیک، پنوماتیک پیشرفته

دوره های تخصصی PLC مقدماتی و پیشرفته

دوره تخصصی مکاترونیک

عضو انجمن مهندسین مکانیک ایران