مهسا حاجی فتحعلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۴معماریدانشگاه آزاد قزوین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد هشتگردعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مدیریت گروه معماری به مدت ۲ سال

پژوهشگر برتر سال ۹۲

استاد نمونه سال ۹۱

ناظر ساختمان از سال ۸۶ تا کنون

عضو کمیسیون کنترل و نظارت ساختمان در نظام مهندسی ساختمان قزوین

رئیس دفتر حقوقی ۲۲۸ قزوین

طرح ۱ ( مسوول دپارتمان)

تنظیم شرایط محیطی

ساختمان و عناصر جزئیات

مبحث انرژی مبحث مورد علاقه

سوابق پژوهشی

برگزاری همایش ۱۰۰ سال معماری معاصر ایران به عنوان عضو در کمیته علمی، به کوشش نظام مهندسی کرج

برگزاری سمینار معماری با سخنرانی دکتر سیروس باور

برگزاری سمینار سیر از ایده تا عمل با سخنرانی نیما مکاری و همکاران در دو نشست

 

همایش ۱۰۰ سال معماری معاصر ایران به عنوان کمیته علمی