مهرنوش قدسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۴معماری-انرژیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردرییس دانشکده فنی و مهندسیآزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

1-رییس دانشکده فنی و مهندسی از 1396.

2-مدیرگروه معماری از 1386 تا 1390 در مقاطع کاردانی و کارشناسی.

3-مدیرگروه معماری از 1393 تا 1396 در مقاطع کاردانی و کارشناسی.

4-عضو کمیسیون موارد خاص از 1395 تا کنون.

5-عضو کمیته انضباطی دانشجویان از 1396 تاکنون.

6-عضو شورای عمرانی واحد هشتگرد و شورای عمرانی مرکز استان (واحد کرج) از 1394 تا 1395.

7-عضو کمیته پژوهشی واحد هشتگرد از 1397.

8-عضو کارگروه تخصصی آموزش های کاربردی کوتاه مدت از 1396.

9-عضو هیات بدوی شورای انتظامی واحد از 1396.

10-استاد مشاور فرهنگی واحد از 1396.

11-عضو هیات اندیشه ورز دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز از 1397.

 

 

 

1- معماری و انرژی (همساز با اقلیم، تنظیم شرایط محیطی و غیره)

2-مبانی نظری و روش های طراحی

3-روانشناسی محیط

4-روش تحقیق