نعیم اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی عمرانعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی عمراندانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۹۸سازهعلوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه

مدیرگروه عمران

مسئول حوزه عمرانی واحد هشتگرد

عضو نظام مهندسی ساختمان تهران

مدیریت پروژه های نفت و گاز 

مدیریت گروه سازه پروژه های فراساحل خارج از کشور

 

2 سال استاد نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

کارشناسی و مدیریت مهندسی، مدیریت ساخت و مدیریت پروژه در سازه ای سنگین پروژه های نفت و گاز

عضو نظام مهندسی ساختمان و اجرا و طراحی پروژه های اداری و مسکونی

تدریس دانشگاه به مدت 10 سال

مدیریت گروه سازه پروژه های فراساحل خارج از کشور

 

مهندسی عمران ( استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه، مکانیک سیالات و .... )
 

مهندسی معماری ( سازه های بتنی، سازه های فلزی، مدیریت ساخت، ایستایی و ...)

کارشناسی و مدیریت مهندسی، مدیریت ساخت و مدیریت پروژه در سازه ای سنگین پروژه های نفت و گاز

عضو نظام مهندسی ساختمان و اجرا و طراحی پروژه های اداری و مسکونی

برگزاری و اجرای دوره های تدریس نرم افزار

سخنرانی در حوزه نفت و گاز و سازه

دروس مهندسی عمران خصوصا در زمینه های سازه و آب