راحله همایونی‌راد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیحسابداریدانشگاه ازاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد تهران
کارشناسی۱۳۸۴حسابداریتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۷حسابداریالزهرا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمیپیمانیبورسیه دکتری۳

سوابق اجرایی

مدیر گروه حسابداری از خرداد 1388 الی تیر 1390

معاونت اداری و مالی واحد از اسفند 1388 الی اسفند 1390

مدیر گروه حسابداری از خرداد 1396 الی مهر 1397