رحمت ذوالفقاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی کامپیوتر، نرم افزاردانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر، نرم افزاردانشگاه صنعتی شریف تهران
دکترای تخصصیمهندسی کامپیوتر، نرم افزاردانشگاه علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردعضوهیات علمی دانشگاهآزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

زمینه های تحقیقاتی و موضوعات تدریس

 • مدلسازی و روش های رسمی
 • مهندسی و معماری نرم افزار
 •   رایانش ابری و  فراگیر
 • تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک
 • سیستم های عامل و توزیع شده
 • پایگاه داده ها و داده کاوی
 • کامپایلر و نظریه ماشینها
 • الگوریتم و داده ساختارها

سوابق علمی

 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال 1387 تاکنون)
 • مدرس مدعو گروه کامپیوتر  دانشگاه صنایع و معادن تهران
 • مدرس مدعو گروه فناوری اطلاعات دانشگاه  علوم و فنون قزوین
 • مدرس مدعو گروه مهندسی نرم افزار دانشگاه  دارالفنون قزوین
 •  عضو هیات داوران ژورنال علمی و پژوهشی وزارت علوم   IJE journal , ISI index

                                                                                                                                                                                                                                        

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال 1388 الی 1390)
 • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال 1391 الی 1392)
 • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال 1393 الی 1394)
 • عضو شورای آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 1388 الی 1390)
 • عضو شورای آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 1391 الی 1392)
 • عضو شورای آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 1393 الی 1394)
 • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 1392 الی 1394)
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 1390 الی 1391)
 • عضو کمیته بدوی انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 1388 الی 1390)
 • عضو کمیته بدوی انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال 1391 الی 1393)

جوایز و تقدیرنامه ها

 • کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال 1391)
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال 1392)
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر در دومین جشنواره نخبگان شهر هشتگرد (سال 1393)

 

مقالات علمی و پژوهشی

 

Diagnosis of diabetes in female population of pima indian heritage with ensemble of bp neural network and svm, Int. J. Comput. Eng. Manag, Rahmat Zolfaghari , 2012 , Volume15, Issue 4, pages 2230-7893.

Efficient Algorithm for Processor Allocation in Mesh Multicomputers Network with Limitations and Assumptions, IJCEM International Journal Of Computational Engineering & Management, Rahmat Zolfaghari , 2013, Volume16, Issue4, Pages 5-13

Software Performance Evaluation with Converting UML Description of Software Architecture to QNM, Int. J. Emerg. Sci, Rahmat Zolfaghari, 2013, Volume3, Issue3  , pages 268-278.

Efficient Algorithm for Processor Allocation in Mesh Multicomputers Network, International Journal of Engineeringand Advanced Technology , Rahmat Zolfaghari, 2013, Volume2, Issue5  , pages 517-523.

Converting UML Description of Software Architecture to QNM and Performance Evaluation, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Rahmat Zolfaghari, 2013, Volume3, Issue3 ,  pages 281-285.

Optimize Algorithm for Increasing the Utilization Processor in mesh Multi-Computers Network, International Journal of Information, Rahmat Zolfaghari, Meisam Musavi, 2013, Volume3, Issue12 ,  pages 517-523.

Improvement of the performance of Recommender System Using the National Culture of Buyer, international Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Rahmat Zolfaghari, Meisam Musavi, 2014, Volume3, Issue5 ,  pages 503-508.

Converting UML Description of Software Architecture to Stochastic Process Algebra and Performance Evaluation, International journal of advanced scientific and technical research, Rahmat Zolfaghari, 2014 , Volume3, Issue3 ,  pages 278-289.

Computational Considerations in Security of Electronic Commerce Systems (ECS), International Journal of Information and Communication Technology Research,  Rahmat  Zolfaghari, 2014, Volume4, Issue 9 ,  pages 353-359.

Electronic Vote at Geography Election Iran, International Journal of Computer Applications, Rahmat Zolfaghari, 2015, Volume128, Issue15 , pages 44-48.

SQL Server Versions in Distribution, Parallelism and Big Data, Foundation of Computer Science, Rahmat Zolfaghari, 2016, Volume148, Issue14, pages 1-12.

 

 

مقالات کنفرانس

 

یک الگوریتم تخصیص پردازنده ناپیوسته با قابلیت حفظ حداکثر پیوستگی پردازنده ها در شبکه توری، پانزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران ، تهران ، پژوهشگاه نیرو و دانشگاه صنعتی شریف، اسفتد 1388.

      .Diagnosis of Diabetes in Female Population of Pima Indian Heritage with Ensemble of BP NN and SVM ,WORLDCOMP12, Las Vegas, Nevada, USA, July2011

Diagnosis of Diabetes with Ensemble of BP Neural Network and SVMنوزدهمین کنفرانس بین الملی مهندسی برق ایران ، تهران ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، اردیبهشت 1390

تبدیل توصیف UML معماری نرم افزار به جبر فرایندهای تصادفی و ارزیابی کارایی، کنفرانس ملی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهد ، دانشگاه خیام ، آبان 1391.

ملاحظات محاسباتی درامنیت سیستم های تجارت الکترونیک ، کنفرانس ملی مدیریت ، تهران،  موسسه سفیران فرهنگی مبین، مهر1393.

 

 

تالیف کتاب

 •  بانکهای اطلاعاتی، ناشر آریا پارس، سال 1392
 •  زبان تخصصی مهندسی نرم افزار، ناشر رهام اندیشه، سال 1393

 

طرح های پژوهشی

 • الگوریتمی بهینه و سریع برای تخصیص پردازنده در شبکه های چندکامپیوتری با قابلیت کاربرد در  ابر رایانه ملی  به کارفرماهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، مصوب سال 1390(خاتمه یافته).
 • بررسی پروتکل های متداول کنترل دسترسیWEP و ارائه یک پروتکل بهینه کنترل دسترسی جهت شبکه های گسترده بی سیم، به کارفرماهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، مصوب سال1396(دردست اجرا).