رحمت ذوالفقاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی کامپیوتر، نرم افزاردانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر، نرم افزاردانشگاه صنعتی شریف تهران
دکترای تخصصیمهندسی کامپیوتر، نرم افزاردانشگاه علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردعضوهیات علمی دانشگاهرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

 

زمینه های تحقیقاتی و موضوعات تدریس

 • مدلسازی و روش های رسمی
 • مهندسی و معماری نرم افزار
 • رایانش ابری و سیستم های توزیع شده
 • تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک
 • پایگاه داده ها و داده کاوی

 

سوابق علمی

 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال ۱۳۸۷ تاکنون)
 • مدرس مدعو گروه کامپیوتر  دانشگاه صنایع و معادن تهران
 • مدرس مدعو گروه فناوری اطلاعات دانشگاه  علوم و فنون قزوین
 •  عضو هیات داوران ژورنال علمی و پژوهشی وزارت علوم   IJE Journal , ISI Index

                                                                                                                                                                                                                                        

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰)
 • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲)
 • مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴)
 • عضو شورای آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰)
 • عضو شورای آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲)
 • عضو شورای آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۴)
 • عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴)
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱)
 • عضو کمیته بدوی انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰)
 • عضو کمیته بدوی انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد(سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳)

 

جوایز و تقدیرنامه ها

 • کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال ۱۳۹۱)
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (سال۱۳۹۲ )
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر در دومین جشنواره نخبگان شهر هشتگرد (سال ۱۳۹۳)

 

مقالات علمی و پژوهشی

Diagnosis of diabetes in female population of pima indian heritage with ensemble of bp neural network and svm,Int. J. Comput. Eng. Manag, Rahmat Zolfaghari , ۲۰۱۲ , Volume۱۵, Issue ۴, pages ۲۲۳۰-۷۸۹۳.

Efficient Algorithm for Processor Allocation in Mesh Multicomputers Network with Limitations and Assumptions, IJCEM International Journal Of Computational Engineering & Management, Rahmat Zolfaghari , ۲۰۱۳, Volume۱۶, Issue۴, Pages ۵-۱۳

Software Performance Evaluation with Converting UML Description of Software Architecture to QNM, Int. J. Emerg. Sci, Rahmat Zolfaghari, ۲۰۱۳, Volume۳, Issue۳, ISC , pages ۲۶۸-۲۷۸.

Efficient Algorithm for Processor Allocation in Mesh Multicomputers Network, International Journal of Engineeringand Advanced Technology , Rahmat Zolfaghari, ۲۰۱۳, Volume۲, Issue۵  , pages ۵۱۷-۵۲۳.

Converting UML Description of Software Architecture to QNM and Performance Evaluation, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), Rahmat Zolfaghari, ۲۰۱۳, Volume۳, Issue۳ ,  pages ۲۸۱-۲۸۵.

Optimize Algorithm for Increasing the Utilization Processor in mesh Multi-Computers Network, International Journal of Information and Communication Technology Research, Rahmat Zolfaghari, Meisam Musavi, ۲۰۱۳, Volume۳, Issue۱۲ ,  pages ۵۱۷-۵۲۳.

Improvement of the performance of Recommender System Using the National Culture of Buyer, international Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Rahmat Zolfaghari, Meisam Musavi, ۲۰۱۴, Volume۳, Issue۵ ,  pages ۵۰۳-۵۰۸.

Converting UML Description of Software Architecture to Stochastic Process Algebra and Performance Evaluation, International journal of advanced scientific and technical research, Rahmat Zolfaghari, ۲۰۱۴ , Volume۳, Issue۳ ,  pages ۲۷۸-۲۸۹.

Computational Considerations in Security of Electronic Commerce Systems (ECS), International Journal of Information and Communication Technology Research,  Rahmat  Zolfaghari, ۲۰۱۴, Volume۴, Issue ۹ ,  pages ۳۵۳-۳۵۹.

Electronic Vote at Geography Election Iran, International Journal of Computer Applications, Rahmat Zolfaghari, ۲۰۱۵, Volume۱۲۸, Issue۱۵ , pages ۴۴-۴۸.

SQL Server Versions in Distribution, Parallelism and Big Data, International Journal of Computer Application, Foundation of Computer Science, Rahmat Zolfaghari, ۲۰۱۶, Volume۱۴۸, Issue۱۴, pages ۱-۱۲.

Virtual Machine Consolidation in Cloud Computing Systems: Challenges and Future Trends, R. Zolfaghari, A. M. Rahmani, ۲۲۸۹–۲۳۲۶, ۲۰۲۰, ISI, Wireless Personal Communications, https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۲۷۷-۰۲۰-۰۷۶۸۲-۸.

Aplication of virtual machine consolidation in cloud computing systems, Rahmat Zolfaghari, Amir Sahafi, Amir Masoud Rahmani, Reza Rezaei, Volume ۳۰, ۲۰۲۱, Sustainable Computing: Informatics and Systems, ISI, https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.suscom.۲۰۲۱ , ۱۰۰۵۲۴.

An energy-aware virtual machines consolidation method for cloud computing: Simulation and verification ,Rahmat Zolfaghari, Amir Sahafi, Amir Masoud Rahmani, Reza Rezaei, Softw: Pract Exper, ۲۰۲۱, ۱–۴۲, ISI, DOI: ۱۰.۱۰۰۲/spe.۳۰۱۰.

مقالات کنفرانس

یک الگوریتم تخصیص پردازنده ناپیوسته با قابلیت حفظ حداکثر پیوستگی پردازنده ها در شبکه توری، پانزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران ، تهران ، پژوهشگاه نیرو و دانشگاه صنعتی شریف، اسفتد ۱۳۸۸.

     Diagnosis of Diabetes in Female Population of Pima Indian Heritage with Ensemble of BP NN and SVM ,WORLDCOMP۱۲, Las Vegas, Nevada, USA, Jul ۲۰۱۱

Diagnosis of Diabetes with Ensemble of BP Neural Network and SVMنوزدهمین کنفرانس بین الملی مهندسی برق ایران ، تهران ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، اردیبهشت ۱۳۹۰

تبدیل توصیف یو ام ال "" معماری نرم افزار به جبر فرایندهای تصادفی و ارزیابی کارایی، کنفرانس ملی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مشهد ، دانشگاه خیام ، آبان ۱۳۹۱.

ملاحظات محاسباتی درامنیت سیستم های تجارت الکترونیک ، کنفرانس ملی مدیریت ، تهران،  موسسه سفیران فرهنگی مبین، مهر۱۳۹۳.

 

تالیف کتاب

 •  بانکهای اطلاعاتی، ناشر آریا پارس، سال ۱۳۹۲
 •  زبان تخصصی مهندسی نرم افزار، ناشر رهام اندیشه، سال ۱۳۹۳