ثمره صمدی ارخش بهار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی برق گرایش مخابرات سیستمدانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۹۲مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکیدانشگاه تهران-دانشگاه گرونوبل فرانسه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردرسمی آزمایشیتمام وقت۴