وحید رضوانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریفیزیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی۱۳۸۹فیزیک کاربردیدانشگاه هرمزگان
کارشناسی ارشد۱۳۹۱فیزیک حالت جامددانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردپیمانیبورسیه دکتری