جستجوی اعضای هیات علمی

فیلتر بر اساس نام خانوادگی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
اسماعیل

اسماعیل ابراهیمی

مربی

حسابداری

نعیم

نعیم اسلامی

مربی

عمران

جواد

جواد ایرجی

مربی

معماری

محمد مهدی

محمد مهدی ایزدی

استادیار

عمران

حمید

حمید بذرپاچ

مربی

حقوق

محمد

محمد بهزادپور

مربی

معماری

میترا

میترا بیگ ‌محمدی

مربی

معماری

علی

علی پورطبرستانی

مربی

حسابداری

عباس

عباس جلیلوند

مربی

کامپیوتر

محسن

محسن جلیلوند

استادیار

حقوق

مهسا

مهسا حاجی فتحعلی

مربی

معماری

سیدرضا

سیدرضا حسینی لواسانی

مربی

معارف اسلامی

امیرناصر

امیرناصر خالقی

مربی

کامپیوتر

سارا

سارا دشت گرد

مربی

معماری

رحمت

رحمت ذوالفقاری

مربی

کامپیوتر

فیاض

فیاض رستمی یکتا

مربی

معارف اسلامی

مهدی

مهدی رضائی فر

مربی

حقوق

وحید

وحید رضوانی

مربی

دروس عمومی و پایه